ÖRN NET-HomeIt doesn’t take a fool
to be foolish.
ÖRN NET
[Politik, Religion & Skolarbete]Baloney & The Holy Ghost… och i CORONATIDER blir det andra dimensioner


We Gladly Welcome Comments!

Shape up,
or you might end up Shit Creek
without a paddle.
Why have so many characters reached high positions in politics without knowing their butts from holes in the ground. They should have to qualify on merits first! And now be ashamed of themselves!
TV Newsrooms USA:  ABCCBSCNN  and  NBC
The 7 DUMBEST Trump Statements
Daily SHOW

Looking back …
… back on even more times that Donald Trump has been awful.
Watch here: https://www.youtube.com/watch?v=C1lYW…

a president painting a fantasy world , starring himself…


-When you need a hand…
Behöver du hjälp?


Strunt och Okunskap eller Snille och Briljans?

—————


Ljus, ljud & mörker

 
Quotes by Mark Twain

  Congress and Politics
  "An honest man in  politics shines more there than he would elsewhere."
  "An honest man in politics  shines more there than he would elsewhere."
  "An honest man in politics shines  more there than he would elsewhere."
 
 
 
 
 
  Stupid People, Ignorance and  Foolishness
  "Never argue with stupid  people.
  They will drag you down to their  level
  and then beat you with experience."
 
 


  "It's easier to fool people
  than to convince them that they have been fooled." 
 
  "The more I learn about people, the  more I like my dog." 
 MUSTANG 2014 SHT 928
Is there a road to recovery in these pandemic days?
… or do we, like major investors, ”keep up with the Joneses”?
Coronavirus & Covid-19 (xn--rn-eka.se)

Challenges in creating a coronavirus vaccine
Det är särskilt stimulerande eftersom våra svenska myndigheter inte tycks ha riktig koll på vad som
händer, hur det händer, eller ens varför.
I alla fall inte om man jämför med vetenskaplig forskning i andra länders nyhetsmedia.
Och hur står det till med informationen från myndigheterna Socialstyrelsen,
Folkhälsomyndigheten & MSB?
Inhämtas och bevakas den information som finns i och från andra länder?
… eller ska man på känt svenskt vis sträva efter att själva uppfinna hjulet?
OBS! Särskilt viktiga i sammanhanget är de utländska rapporter och vittnesmål från allt flera
forskare som meddelar att en smittbärande person kan smitta som mest strax före,
och alltså innan, egna symptom har visat sig!
Om detta är vetenskapligt överensstämmande så är ju situationen betydligt mer allvarlig och
svårkontrollerad än vad som tidigare har framkommit då man envist bara har hävdat att om
man känner sig sjuk ska man stanna hemma för att undvika smittspridning etc.
Kanske efter omständigheterna och tidigare information helt rimlig bedömning..?
Men det var då, tidigare.
Hur informera och bättre förhindra smittspridningen om en smittbärande person kan
smitta innan egna symptom har visat sig?
Dessutom kanske smittspridningen är mest farlig och starkast strax innan egna symptom visar sig.
Redovisningar och rapporter präglas i Sverige av vad man hoppas och anser om utvecklingen istället
för att ärligt och sakligt redovisa faktiska data.
Brister i utrustning, brister i personal, brister i läkemedel, brister i lagerhållning, brister i tester tillika
med prognostiserade dödstal är ju områden där allmänheten har berättigade krav på redovisade
fakta, samt allmän tillgång till saklig information. Alltför ofta redovisas politisk hänsyn, eller statistik
som är politiskt och socialt färgad, ofta ett slags skönmålande beskrivning av verkligheten.
Man beskriver sina planerade åtaganden, och bristen på självkritik och uppvisande av eget ansvar
politiskt tycks vara i en annan värld. Ansvar och konsekvens?
Och varför saknas konkreta motåtgärder beträffande de uppenbara missförhållandena som tycks
råda i äldreboenden och annan äldreomsorg?
Man talar sig varm för en kommande tid…

https://coronavirus.jhu.edu/

https://covidusa.net/?autorefresh=1Yesterday, when I was young

-Give me a reason


Republican politicians in the US nowadays are obviously left without a proper compass. What once perhaps was a somewhat sober look on life and society as related to facct of matter attitude, worth a damn. It is said to have had the support of lots of people, even common people of the so-called middle class.
One historian has once referred to things like ”even old-fashioned folk could better grasp and appreciate what life and work is all about”.
Republicans need to look for a proper compass, and possibly also a meaning in life. They cannot turn a blind eye to history, and long-term finance not to mention loss of dignity in their hometowns.
They just made their way down a trodden path to real deep shit, where all shit do belong.
And they don’t seem to realize that their own shit smells a whole lot worse than cowshit. It stinks!
Most of us have come to understand, and a bit too late, that there are too many ”bad guys” in the Republican crowd today, obviously creating both cracks and division in both US democracy and international trust. The country badly needs honesty and truth on the table today, especially on the Hill.
And Mr Trump should be guided if necessary to a much colder place than Florida, and preferably soon.
-Did you ever hear about circumstances such as ”Now the shit has really hit the fan!”?

And you still would like to stay put in that same room?
Politics & Politicians

-Tombstone courage posting matters of urgency,
as there was not to be found any other place.
Horseshit or Horse Shit?
Greta scared the shit out of a whole bunch of politicians,
actually caught them pants down,
red-handed so to speak.
A truly great girl.
En ängel i rummet..? … eller Ängeln i rummet Angelina

Baloney & The Holy Ghost


Kjell Redwwod CA 1978
HOLD YOUR HORSES!

Av barn och dårar får man höra sanningen.
Bättre en fågel i handen än tio i skogen.
Bättre att förekomma än förekommas.
Bättre brödlös än rådlös.
Av skadan blir man vis.
Bra karl reder sig själv.
Bättre fly än illa fäkta.
www.swengelsk.se