Utvalda

Dags för klädbyte
Outside Tucson, ARIZONA
-If you really need a break, and look for a change,
don’t let the writing on the wall fool you.

Outside Tucson AZ (2015)Kejsarens nya kläder


Kejsaren är nakenPolitiker uttalar sig ofta om sjukvården men inte om Landsting. Men nu har man i stort omvandlat de tidigare landstingen till regioner.
Vilken vårdnytta är detta? Varför har vi underkastat oss detta?

Man behöver inte vara en Einstein. Inte heller behöver man vara projektledare hos SKL (Sveriges kommuner och landsting).
Landstingen svarade för sjukvård och hälsovård inklusive tandvård.
Detta gör nu regionerna. Vadå skillnad?
Jo, möjligtvis att man lyft ut några ansvarsområden från länsstyrelse till region och nu ska kollektivtrafik vara ”något nytt” och detta ska åvila regionerna.
Men handlar det inte om att byta kläder?
Hanteringen av samma frågor som tidigare och i huvudsak i samma område sköts nu under annat namn.
Landstinget finns inte längre för det är nu en region!
En svensk skattebetalare klarar detta.
Problemet blir bristande verklighetsuppfattning.


Saknas pengar ska finansiering ordnas oavsett om det innebär förändring av sjukvårdssystemet eller ökade skatter. Saknades pengar för ett visst vårdområde i ett landsting tidigare kommer nu samma problem att kvarstå i motsvarande region. Skulle problemet försvinna för att man ger ett ansvarsområde ett nytt namn? Kan det inte vara så att man fortfarande är fast i en tradition präglad av landstinget och att liknande kultur och hantering fortlever?
Kommer det att förbättras för de berörda i det tidigare landstinget, för att man nu är en region?

I Stockholm fastslår ansvariga tidigare landstingsråd att samverkan mellan kommunerna och näringslivet kommer att bli bättre, för att man nu är en region, inte längre landsting.
Dessa personer är nu regionråd, och var tidigare landstingsråd.
Vad tror du detta innebär?

-Vaffö, vaffö, vaffö..?

USA är ett exempel där försäkringsbolag, fackföreningar och företag sjukförsäkrar anställda och familjer, och inga sjukvårdsköer.
Här är köer i sjukvården både lokalt och regionalt. En undersökning som leder till att en operation både planeras, fastläggs och genomförs får man nästan trolla fram.


Antalet vårdplatser har minskat trots ökade behov. Vi får en stark ökning av antalet pensionärer, och nästan alla blir äldre. Överraskning?
Vi väljer fel ledare och politiker tillsätter olämpliga ministrar och myndighetschefer utan förankring i verksamheten eller dess arbetsvardag. Intressant har ibland också varit att en och annan högre myndighetschef kan både begå ett antal misstag och därefter misslyckas rejält.

Resultatet för vederbörande är inte att sparkas, utan att utnämnas till en annan chefspost, ibland dessutom mera viktig och utsatt än den tidigare placeringen. En försvårande omständighet som folk retar sig på är att politiker och högre myndighetspersoner ytterst sällan drabbas av några negativa konsekvenser som förlust av lön eller förlust av tjänstebostad, och inte heller blir det några rättsliga påföljder. Varför då?
Men rejält avgångsvederlag tycks vara helt legio trots felsteg, misslyckad personalvård samt bristande spetskompetens i verksamheten.

Mantrat på senare år bland många ledande politiker tycks vara väl inövat. Det lyder allt som oftast ”vård, skola och omsorg”. Demokrati hyllas allmänt, särskilt inom respektive parti. Men trots att man ivrar för samarbete och åberopar betydelsen av allas lika värde så tycks samma synpunkter ha olika värde i olika partier. SD förvägras deltagande i olika sammanhang där man alltid hade trott att demokratiska principer ska gälla. Cirka tjugo (20) procent eller mer av väljarna röstade på SD.
Övriga partier har på ett förvånansvärt konsekvent sätt utestängt detta parti från olika former av sammanträden och planeringsmöten etcetera.
Att alla ska behandlas lika och att mångfalden ska respekteras i demokratisk ordning vid olika planeringsmöten gäller tydligen inte i praktiken.
Partisamvetet tycks olika rymligt. I våra grannländer höjs ett och annat ögonbryn medan andra håller för både ögon och öron i ett hjälplöst försök att dölja ett gapskratt.
Maktfullkomlighet i sin prydno!

Det är dags att kräva ansvar av politiker.
Politiker arbetar inte gratis, eller hur?

Prioriteringar görs ofta med tydliga opportunistiska inslag. Samhällsutvecklingen ska gagna gemene man.
Vård och omsorg är viktigare än partipolitiska debatter.
Almedalsveckan tillför definitivt inte skattebetalarna en enda krona men skattebetalarna står för notan.
Vill du verkligen ha det ordnat på så vis?
Varför ska skattebetalarna betala partipolitiker för att de ska göra reklam för sina egna partier?
Vi måste kräva ansvar av politiker, ministrar och myndighetschefer!

SKL har ett stort ansvar för hur vård och kommunalt arbete har utvecklats i Sverige.
Fackförbund och politiker borde ha ännu större ansvar. SKL utvecklar en databas där landets överbeläggningar ska sammanställas. En representant från SKL anser att databasen blir ett viktigt verktyg för att åtgärda bristerna.
Löser databasverktyget våra systemfel i vården? Är detta svårt att förstå?
Är det farligt att nämna saker vid dess rätta namn?
Vägarna är betydligt flera än de som går till Rom!
Ska vi tillåta detta? Det är ju våra pengar.I USA behöver man inte vänta på undersökning och operation.
En tredjedel av sjukhusen i USA drivs av det offentliga.
Cirka hälften ägs och drivs av stiftelser, kyrkor & universitet.
Ett fåtal är vinstdrivande.


Att lägga pengar på att eliminera symptom är urbota dumt.
Hellre täta läckan, laga hålet, istället för att ödsla pengar på att reglera läckageflödet.
Det fanns i förvånansvärt många år en helig ko i Sverige kallat landsting, men ansvarsområdena sjuk- och hälsovård finns kvar men nu heter ”kostymen” Region istället för Landsting.
Jovisst, kollektivtrafiken hör nu hemma i regionen, och detta krävde ju en rejäl omvandling. Man kan förstå att många inte längre orkar bry sig om de politiska dimridåerna.

Kejsarens nya kläder är en tänkvärd bok.
 Att utbrista ”Kejsaren är naken!” innebär ju att man påpekar något som alla kan se, men ingen vågar säga.
Kanske en tanke i tiden…


-”Put your money where your mouth is!”.


Kungshamn 2013-07-01

Debatt, och tankar i tiden


Religion och att åldras


Att bli gammal kan ha sina sidor… man har både tid och perspektiv, men också erfarenhet.
Fakta, fabler eller politik? Vad vill du ska styra svensk utveckling i framtiden?
Är det dags att kriminalisera religion i offentlig verksamhet?

Röda rummet … och att välja en bok, eller en verklighet?
Då jag i olika sammanhang, och vid olika tidpunkter, 
tittar på gamla bilder så kan jag inte låta bli att reflektera kring tiden då bilden ifråga är tagen. 
Många gånger väcks också tidigare bortdomnade minnen till liv 
och jag påminns om både det ena och det andra som är förknippat med bildens innehåll 
men framförallt kan jag ibland minnas vad som fanns, 
hände och utspelades den tiden då bilden togs.

Ibland är det med nästan upprymd glädje och lycka jag påminns om 
allt spännande och trivsamt jag haft förmånen att få uppleva, 
oavsett om det har handlat om människor i min dåvarande närhet 
eller olika verksamheter jag då varit engagerad i.

Livet är allt en fantastisk resa för de allra flesta i ett modernt Sverige så som jag
åtminstone ser tiden efter 1949 och framåt. 
Färgrik, omväxlande och fylld med alla tänkbara utmaningar och omständigheter, 
för att inte tala om alla till buds stående medel som det brukar heta i litteraturen.
Som människa levande i denna tid måste jag också villigt erkänna 
att man erbjuds mer eller mindre ofta alla möjliga olika typer av möjligheter 
som skulle kunna förändra ens eget liv på både det ena och det andra sättet. 
Sällan har väl gemene man egentligen riktigt klart för sig
 hur fundamentalt annorlunda livet på det privata planet skulle ha kunnat utveckla sig.
Rädsla och osäkerhet inför främmande och ofta okända miljöer och risker kan ibland föresväva både den ena och den andra,
 och jag tror inte jag överdriver då jag helt sonika konstaterar att enskilda människors rädsla och osäkerhet inför okända miljöer och människor är en ohyggligt och skrämmande onödigt blockerande känsla och därmed värdelös inbillning.
Och se här hur vi då onödigtvis har bromsat vår egen framtida möjlighet för att uppnå både det ena och det andra.

Vad sa då den enfaldigt och vederstygglige religiösa trosbekännaren..?
-”Gud ske lov och pris” eller något annat djupt okunnigt uttalande 
vilket speglar just det hemska i hur många av oss har präglats av religion och gudstro.
All gudstro och religion borde kort och gott beskrivas som ”en vederstyggelse”!
Eller varför inte kalla det för vad det är, en idioti.

Vi borde alla koncentrera oss på den verklighet vi lever i, och hantera den efter vår egen bästa förmåga.
Att på fullt allvar basera sin tillvaro mer eller mindre på en tro som bland annat
inkluderar att man med stor framgång kan gå torrskodd över Genesarets sjö,
oavsett väder, vind eller årstid kan väl inte rimligtvis bana väg för en större och
bättre utveckling av fattigdom, svält, brottslighet och smittsamma sjukdomar.
Och hur är det då med den så kallade politiken och de olika falangerna av visdom och ekonomiskt kunnande?
Och vad hände med de glada ropen efter jämlikhet och broderskap och bostad till alla?
Ibland är det nog inte helt fel att läsa en eller annan så kallad god bok. 
Det kan, om man har tur, påminna oss alla om att de stora tankarna kanske redan har tänkts, 
och att vi nu ska uppfinna hjulet igen. 
Varför inte damma av den en gång så otroligt banbrytande boken 
och idag till synes bortglömda ”klassikern” Arternas uppkomst av Darwin.
Redan han visste de faktiska omständigheterna och insåg vad liv och fortplantning är.
Plats eller resurs behövs inte för att uppmuntra svaga människors tro på ett annat liv!
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Röda rummet …
Röda rummet är en roman från 1879 av August Strindberg.
Romanen handlar om (kretsar kring) en ung Arvid Falk och hans upplevelser och prövningar i Stockholm. 
Boken blev en stor framgång och är ett av Strindbergs mest kända verk. 
Den har filmatiserats och även gjorts som tecknad serie.
 Röda rummet är detaljerat realistiskt och med ett i flera avseenden nydanande språk.
Boken är en viktig del av den svenska litteraturen.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Varför tillåts reklam för spel, dobbel, lotteri- och casinoverksamhet, tips & toto i media? 
Är detta förenligt med befintligt statut för Public Service & Nyhetsmedia?
Hur kan man försvara ett statligt engagemang i detta?
… och allt detta ”triggat av” en gammal bild, 
som endast speglar en oerhört liten del av ett begränsat men produktivt arbete i en ung människas enstaka intresseområde…
En känd sångerska sjöng en gång bl a ”Is that all there is” …
Just det.
-That’s life!
-Ett annorlunda liv, men samma liv!

Kjell Wrigman
[2021-04-04]


Röda rummet i en annan verklighet …