Coronaviruset

Coronavirus & Covid-19,
. . . och hur står det till med informationen?

Coronavirus & Covid-19   2020-05-01
 
Fördelen är ändå att man har ... (?) … åtminstone något att tänka på som betyder mer än fackförening, löneökning eller till och med både bil- & klädbyte. 
Just det, Coronavirus, Covid-19 och vi har ju inte ens börjat hantera den redan tidigare uppmärksammade och idag välkända klimatförändringen.
 
Fördelen numera är att vi har många olika nyhetskällor att lyssna och se på i Tyskland, England (UK), Australien och Sydkorea, förutom ett antal delstater i USA.
 [Newsrooms USA: ABC, CBS, CNN and NBC].   


 
Det är särskilt stimulerande eftersom våra svenska myndigheter inte tycks ha riktig koll på vad som händer, hur det händer, eller ens varför. I alla fall inte om man jämför med den vetenskapliga forskning som förmedlas i en del andra länders nyhetsmedia.
Och hur står det till med informationen från myndigheterna Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten & MSB?


OBS! Särskilt viktiga i sammanhanget är de utländska rapporter och vittnesmål från allt flera forskare som meddelar att en smittbärande person kan smitta som mest strax före, och alltså innan, egna symptom har visat sig!
 
Om detta är vetenskapligt och med verkligheten helt överensstämmande så är ju situationen betydligt mer allvarlig och svårkontrollerad än vad som tidigare har framkommit då man envist bara har hävdat att om man känner sig sjuk ska man stanna hemma för att på så vis undvika smittspridning etc. En efter omständigheterna och tidigare tillgänglig information helt rimlig bedömning. Men det var då, tidigare.

Hur ska man nu informera och bättre förhindra smittspridningen om en smittbärande person kan smitta innan egna symptom har visat sig?
Dessutom enligt vissa uppgifter kanske smittspridningen är som allra mest farlig och starkast strax innan egna symptom visar sig.
 
Redovisningar och rapporter präglas här hemma (i Sverige) ofta av vad man hoppas och anser om den fortsatta utvecklingen istället för att ärligt och sakligt redovisa de faktiska omständigheterna kring brister i utrustning, brister i personal, brister i läkemedel, brister i lagerhållning, brister i tester tillika med prognostiserade dödstal (antal avlidna).
 
Och varför saknas konkreta motåtgärder beträffande de uppenbara missförhållandena som tycks råda i äldreboenden och annan äldreomsorg?
 
I vissa sammanhang talar man sig varm för en kommande riktad informationskampanj då det gäller eventuellt överrepresenterade befolkningsgrupper som drabbats särskilt hårt av Coronaviruset (Covid-19). Kunde det inte vara värt att för en gångs skull ta tag i frågan på ett praktiskt och verklighetsförankrat sätt genom hembesök. Fördelarna med hembesök är flera eftersom man i första hand reellt kan konstatera vem eller vilka som bor i lägenheten, åldrar, kön, språkförmåga, social standard och boendemiljö allmänt.
Ingen broschyr i världen kan åstadkomma något ens i närheten av ett hembesök!
Det går bra att tala sig varm i talarstolen om olika folkgrupper och kulturer men var finns det fysiskt påtagliga verklighetsförankrade engagemanget?
Hälsa på, och tala med folk, vid kaffebordet kan vara hög tid att prova. Sådant vi förr brukade kalla aktiv socialisering.
 
Hur kan regeringen i alla år undvika att hantera eller ens tala om de uppenbara brister som föreligger i vår så kallade krisberedskap trots att flera har försökt att få upp frågan på bordet? Kanske kunde regeringen passa på att förklara varför alla mobbförråden har både tömts på innehåll samt utraderats fysiskt. Hela den tidigare organisationen tycks ha skrotats och raderats.
 
Omständigheterna är både beklämmande och pinsamma för en välfärdsstat. Ännu mera så när vi nu drabbas av ett virus där dödligheten är påfallande stor. En väpnad konflikt i närområdet törs man knappt ens tänka på hur vi skulle hantera.
 
Vi kan hoppas att det inte blir några väpnade konflikter i vår närhet för då är vi riktigt illa ute och "Up Shits Creek without a paddle".
 
Kanske ska man tänka på Monte Python & Co i UK och deras tragikomiska  "Look at the bright side of life". Den enda lindringen för många i karantän idag är en flykt till klassisk humor.
                            
 
Här måste man snarast komma igång med omfattande tester. Ska dessa vara av betydelse för fortsättningen måste tillföras omfattande smittspårning.  Något vaccin kan vi inte räkna med före årsskiftet. 
Många bedömare utomlands räknar med 12-18 månader ytterligare, alltså efter mars månad 2020.  
 
Snacket om att vi ska kunna "go back to normal" är ju rent nys eftersom de flesta förstår nog att så som vi tidigare har levt inte längre kan vara aktuellt.
Här måste vi alla hjälpas åt för detta får inte enbart utvecklas som vanligt, till ett partipolitiskt ”käbbel”!
 
Vi står inför två oerhörda utmaningar, ett livsfarligt virus och klimatförändringen.
Båda dessa hot måste praktiskt, verklighetsförankrat och konkret hanteras av oss alla gemensamt. Det måste till förändringar i både livsstil och värderingar. Livsstil, matvanor, utlandsresor, nöjesresor, biltrafik, kollektivtrafik, medvetenhet då det gäller val av material i både hemtextil, kläder och förpackningar, för att inte tala om all känslomässig ”nöjesshopping” som tycks ha blivit en alltmer vanlig sysselsättning.
 
Utvecklingen att återgå till vad som tidigare ansågs vara normala rutiner kan verkligen diskuteras och måste absolut ifrågasättas.
För en god fortsättning i den fortsatta viruskampen måste större fokus ägnas den forskning som både finns och fortsatt bedrivs i flera olika länder.
Politiska och ekonomiska bedömningar och hänsynstaganden kan i värsta fall komma att orsaka både mer och större skada än viruset i sig.
  
NB – NOTE:
 
Governor Cuomo & Bloomberg Announce Coronavirus Contact Tracing Program
  Coronavirus: Mike Bloomberg will develop New …
https://www.cnbc.com/2020/04/22/billionaire-mike-bloomberg-will-help...

 
Cuomo: Bloomberg will fund NY $10M …
https://www.nydailynews.com/coronavirus/ny-coronavirus-cuomo-briefing...

 
Governor Cuomo, Bloomberg Announce …
https://www.forbes.com/sites/brucelee/2020/04/23/governor-cuomo...

 
Ex-NYC Mayor Bloomberg to lead New York's …
https://www.thecentersquare.com/new_york/ex-nyc-mayor-bloomberg-to...

(The Center Square) – Former presidential candidate and New York City Mayor Michael Bloomberg will lead New York state’s efforts to trace those who’ve had contact with coronavirus patients, and the
 
New York Touts Bloomberg Infusion to Trace and …
https://www.courthousenews.com/new-york-touts-bloomberg-infusion-to...

https://xn--rn-eka.net/coronaviruset/coronacovid19_20200501-2/

Trump, Quotes & Evidence Why He Wasn’t Cut to Be President


OBS!  Särskilt viktigt i sammanhanget är de rapporter och vittnesmål från allt flera forskare som meddelar att en smittbärande person kan smitta som mest strax före, och alltså innan, egna symptom har visat sig!Study reveals how long COVID-19 remains infectious on cardboard, metal and plastic

Research suggests that people may acquire the coronavirus through the air
and by touching contaminated surfaces UCLA Newsroom | March 20, 2020

The virus that causes COVID-19 remains for several hours to days on surfaces and in aerosols, a new study published in the New England Journal of Medicine found.

“”””””””””””””””””””””””””””””””””“””””””””””””””””””””””””””

The virus that causes coronavirus disease 2019 (COVID-19) is stable for several hours to days in aerosols and on surfaces, according to a new study
from National Institutes of Health, CDC, UCLA and Princeton University scientists in The New England Journal of Medicine.
 The scientists found that severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) was detectable in aerosols for up to three hours, up to four hours on copper, up to 24 hours on cardboard and up to two to three days on plastic and stainless steel.
The results provide key information about the stability of SARS-CoV-2, which causes COVID-19 disease, and suggests that people may acquire the virus through the air and after touching contaminated object

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
It is worth noting that, according to the Centers for Disease Control and Prevention,  touching a surface or object with the virus and then touching one’s own face  “is not thought to be the main way the virus spreads”.

Even so, the CDC, the World Health Organization and others health authorities,
 have emphasised that both washing one’s hands and cleaning and disinfecting frequently touched surfaces daily are key in preventing Covid-19’s spread.
So although we still don’t know exactly how many cases are being caused directly by contaminated surfaces, experts advise exercising caution.… och på tal om att göra ansträngningar,
att hjälpa sjukvården, alla kan vi bidraga med något,
eller hur?
-Former British Army Capt. Tom Moore …
https://www.theglobeandmail.com/world/article-veteran-raises-at-least-85-million-for-britains-health-service-with/
“A 99-year-old veteran of World War II is putting his time during the coronavirus lockdown to heartwarming use, raising millions of dollars for health care workers by walking up and down his yard.”

-Roger Moore kan ta sig i häcken!

TV Newsrooms USA:  ABCCBSCNN  and  NBC

Also, check with CNN, Anderson Cooper 360 or Wolf Blitzer


Kanske ska man tänka på Monte Python & Co i UK och deras tragikomiska 
“Look at the bright side of life”.
Den enda lindringen för många i karantän idag är en flykt till klassisk humor.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *