Ansiktsmask – Face mask & Wearing

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN i Sverige har med konsekvent envishet lyckats rista i sten att det saknas “evidens” för att ansiktsmask har något inflytande eller betydelse för att begränsa spridningen av COVID-19.

Det finns befolkningstäta länder med mycket stora befolkningar där man framgångsrikt har genom s.k. ”lockdown” begränsat olika populationer och där tillämpat, och även utvärderat, användningen av ansiktsmasker.
Att användning av ansiktsmask i dessa länder har haft en god inverkan och en betydelse för begränsning av pandemin (COVID-19) råder åtminstone i de länderna ingen som helst tvekan om idag.
Se bara länder som Sydkorea, Japan, Kina och numera även the U.K. (Storbritannien) och delar av U.S.A.

Studier och forskningsrön saknas därför inte idag, varför Folkhälsomyndighetens envisa framhärdande om motsatsen tycks mycket märklig.
Förklaringen till detta förhållningssätt kommer med största säkerhet att bli föremål för både studier och forskning i flera avseenden, om så icke i Sverige.
Det finns dock länder i vår omvärld som med stort intresse kommer att vilja fördjupa sig i de bakomliggande orsakerna.
Dessvärre har nu t o m WHO uttalat saker rörande betydelsen av ansiktsmasker som en del i begränsningsarbetet mot spridningen av epidemin ifråga.
Det har också historiskt förekommit andra virus där betydelsen av ansiktsmasker varit en del i begränsningsarbetet.

Ytterst kan man också som utanförstående undra över varför man då allmänt inom sjukvård i många länder använder just ansiktsmasker i flera olika sammanhang bland både läkare och sjuksköterskor, om detta inte skulle finnas en grund för.
Till yttermera visso är förhoppningar och förväntningar på immunitet och antikroppar en klen tröst i det aktiva virusarbetet en mycket svag länk eftersom ingen idag vet hur en eventuell immunitet kan skydda, eller hur länge.
Flera fall har redan förekommit där tidigare redan sjuka i COVID-19 har smittats igen.
Och var fanns då dessa omtalade antikroppar, eller dess betydelse för överlevnad?

2020-07-23


”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Folkhälsomyndigheten

-Så här står det på myndighetens webbsida:

Folkhälsomyndigheten är en svensk statlig myndighet som har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor.
Myndigheten verkar för en god folkhälsa och arbetar för att befolkningen ska ha ett skydd
mot smittsamma sjukdomar och andra hälsohot.


https://xn--rn-eka.se/ansiktsmask-facemask_wearing.pdf