Religion och att åldras


Att bli gammal kan ha sina sidor… man har både tid och perspektiv, men också erfarenhet.
Fakta, fabler eller politik? Vad vill du ska styra svensk utveckling i framtiden?
Är det dags att kriminalisera religion i offentlig verksamhet?

Röda rummet … och att välja en bok, eller en verklighet?
Då jag i olika sammanhang, och vid olika tidpunkter, 
tittar på gamla bilder så kan jag inte låta bli att reflektera kring tiden då bilden ifråga är tagen. 
Många gånger väcks också tidigare bortdomnade minnen till liv 
och jag påminns om både det ena och det andra som är förknippat med bildens innehåll 
men framförallt kan jag ibland minnas vad som fanns, 
hände och utspelades den tiden då bilden togs.

Ibland är det med nästan upprymd glädje och lycka jag påminns om 
allt spännande och trivsamt jag haft förmånen att få uppleva, 
oavsett om det har handlat om människor i min dåvarande närhet 
eller olika verksamheter jag då varit engagerad i.

Livet är allt en fantastisk resa för de allra flesta i ett modernt Sverige så som jag
åtminstone ser tiden efter 1949 och framåt. 
Färgrik, omväxlande och fylld med alla tänkbara utmaningar och omständigheter, 
för att inte tala om alla till buds stående medel som det brukar heta i litteraturen.
Som människa levande i denna tid måste jag också villigt erkänna 
att man erbjuds mer eller mindre ofta alla möjliga olika typer av möjligheter 
som skulle kunna förändra ens eget liv på både det ena och det andra sättet. 
Sällan har väl gemene man egentligen riktigt klart för sig
 hur fundamentalt annorlunda livet på det privata planet skulle ha kunnat utveckla sig.
Rädsla och osäkerhet inför främmande och ofta okända miljöer och risker kan ibland föresväva både den ena och den andra,
 och jag tror inte jag överdriver då jag helt sonika konstaterar att enskilda människors rädsla och osäkerhet inför okända miljöer och människor är en ohyggligt och skrämmande onödigt blockerande känsla och därmed värdelös inbillning.
Och se här hur vi då onödigtvis har bromsat vår egen framtida möjlighet för att uppnå både det ena och det andra.

Vad sa då den enfaldigt och vederstygglige religiösa trosbekännaren..?
-”Gud ske lov och pris” eller något annat djupt okunnigt uttalande 
vilket speglar just det hemska i hur många av oss har präglats av religion och gudstro.
All gudstro och religion borde kort och gott beskrivas som ”en vederstyggelse”!
Eller varför inte kalla det för vad det är, en idioti.

Vi borde alla koncentrera oss på den verklighet vi lever i, och hantera den efter vår egen bästa förmåga.
Att på fullt allvar basera sin tillvaro mer eller mindre på en tro som bland annat
inkluderar att man med stor framgång kan gå torrskodd över Genesarets sjö,
oavsett väder, vind eller årstid kan väl inte rimligtvis bana väg för en större och
bättre utveckling av fattigdom, svält, brottslighet och smittsamma sjukdomar.
Och hur är det då med den så kallade politiken och de olika falangerna av visdom och ekonomiskt kunnande?
Och vad hände med de glada ropen efter jämlikhet och broderskap och bostad till alla?
Ibland är det nog inte helt fel att läsa en eller annan så kallad god bok. 
Det kan, om man har tur, påminna oss alla om att de stora tankarna kanske redan har tänkts, 
och att vi nu ska uppfinna hjulet igen. 
Varför inte damma av den en gång så otroligt banbrytande boken 
och idag till synes bortglömda ”klassikern” Arternas uppkomst av Darwin.
Redan han visste de faktiska omständigheterna och insåg vad liv och fortplantning är.
Plats eller resurs behövs inte för att uppmuntra svaga människors tro på ett annat liv!
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Röda rummet …
Röda rummet är en roman från 1879 av August Strindberg.
Romanen handlar om (kretsar kring) en ung Arvid Falk och hans upplevelser och prövningar i Stockholm. 
Boken blev en stor framgång och är ett av Strindbergs mest kända verk. 
Den har filmatiserats och även gjorts som tecknad serie.
 Röda rummet är detaljerat realistiskt och med ett i flera avseenden nydanande språk.
Boken är en viktig del av den svenska litteraturen.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Varför tillåts reklam för spel, dobbel, lotteri- och casinoverksamhet, tips & toto i media? 
Är detta förenligt med befintligt statut för Public Service & Nyhetsmedia?
Hur kan man försvara ett statligt engagemang i detta?
… och allt detta ”triggat av” en gammal bild, 
som endast speglar en oerhört liten del av ett begränsat men produktivt arbete i en ung människas enstaka intresseområde…
En känd sångerska sjöng en gång bl a ”Is that all there is” …
Just det.
-That’s life!
-Ett annorlunda liv, men samma liv!

Kjell Wrigman
[2021-04-04]


Röda rummet i en annan verklighet …