Sjukvård och vårdplatser

Svensk sjukvård beträffande vårdplatser


Alternativ

Annat

Sveriges sjukvård och antal vårdplatser … och en framtida tillgänglighet i sjukvården?

Hospital beds (per 1,000 people)
Sweden 2018 2.1
Switzerland 2018 4.6
Germany 2017 8.0
Japan 2018 13.0


Vårdplatser-sjukhus-hospitals-hospital beds-sjukvård
-curative care beds in hospitals

Sjukvård i Sverige – ansvar för vårdköerna – Socialstyrelsen?
En jämlik vård i hela landet och nationell styrning?
Samordningsansvar för vårdköerna?


Tyskland/Germany (EU) reported hospital beds (data 2017)
with 800 hospital beds per 100 000 population.
Austria and Hungary also recorded more than 700 hospital beds per 100 000 inhabitants


Några redovisade omständigheter i nyhetsmedia:
v 17 2020 gjordes 67% färre operationer jfr med normalvecka i Sverige
v 19 hade Sörmland ställt in 90 procent av alla planerade operationer
… mindre drabbade regioner som Västerbotten fick ställa in 44 procent…
…när pandemin är över står vi med jämlikhetsklyfta i svensk sjukvård
… måste hjälpas åt beta av vårdskulden
…enskild region kan inte mäkta med ansvaret för jämlik vård ….


Staten måste ta ansvar för effekterna av pandemin…
Hospital beds (per 1,000 people) – Antal vårdplatser tillgängliga?
Sweden 2018 2.1 (2020 2.8)?
Switzerland 2018 4.6
Germany 2017 8.0
Japan 2018 13.0 (2020 16)?


Only 9.8% of people in low-income countries have received at least one dose.

Intensive care on national level

On national level, the crude number of ICU beds varied between 28,031 in Germany and 130 in Luxembourg (see Table Table1).1). The average accessibility index as the measure of availability and accessibility of ICU beds was highest in Germany (AI = 3


…curative care beds in hospitals – vårdplatser i svenska sjukhus, och framtiden?