COVID-19 & CORONA

Flera av oss behöver behöver förändra våra vardagliga vanor. Smittan sprider sig fortfarande alltför mycket. Många tycks föredra kortsiktig bekvämlighet före valet mellan liv och död! Hur jävla dum får man vara ostraffat?

Ämne: Coronavirus & Covid-19   … and 2021       

Coronavirus, Covid-19 och vi har ju inte hanterat den tidigare uppmärksammade klimatförändringen…

Vaccine Chart: Tracking COVID-19 Vaccines Around the World (visualcapitalist.com)  in the World 2021
How do Moderna, Pfizer and Oxford coronavirus compare?
Challenges in creating a coronavirus vaccine


Det är särskilt stimulerande eftersom våra svenska myndigheter inte tycks ha riktig koll på vad som händer, hur det händer, eller ens varför.
I alla fall inte om man jämför med vetenskaplig forskning i andra länders nyhetsmedia.
Och hur står det till med informationen från myndigheterna Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten & MSB?
Inhämtas och bevakas den information som finns i och från andra länder?
 … eller ska man på känt svenskt vis sträva efter att själva uppfinna hjulet?

OBS! Särskilt viktiga i sammanhanget är de utländska rapporter och vittnesmål från allt flera forskare som meddelar att en smittbärande person kan smitta som mest strax före,
och alltså innan, egna symptom har visat sig!

Om detta är vetenskapligt överensstämmande så är ju situationen betydligt mer allvarlig och svårkontrollerad än vad som tidigare har framkommit då man envist bara har hävdat att om man känner sig sjuk ska man stanna hemma för att undvika smittspridning etc.
Kanske efter omständigheterna och tidigare information helt rimlig bedömning..?
Men det var då, tidigare.

Hur informera och bättre förhindra smittspridningen om en smittbärande person kan smitta innan egna symptom har visat sig?
Dessutom kanske smittspridningen är mest farlig och starkast strax innan egna symptom visar sig.

Redovisningar och rapporter präglas i Sverige av vad man hoppas och anser om utvecklingen istället för att ärligt och sakligt redovisa faktiska data.
Brister i utrustning, brister i personal, brister i läkemedel, brister i lagerhållning, brister i tester tillika med prognostiserade dödstal är ju områden där allmänheten har berättigade krav på redovisade fakta, samt allmän tillgång till saklig information. Alltför ofta redovisas politisk hänsyn, eller statistik som är politiskt och socialt färgad, ofta ett slags skönmålande beskrivning av verkligheten.
Man beskriver sina planerade åtaganden, och bristen på självkritik och uppvisande av eget ansvar politiskt tycks vara i en annan värld. Ansvar och konsekvens?

 Och varför saknas konkreta motåtgärder beträffande de uppenbara missförhållandena som tycks råda i äldreboenden och annan äldreomsorg?

Man talar sig varm för en kommande riktad informationskampanj då det gäller eventuellt överrepresenterade grupper som drabbats särskilt hårt av Coronaviruset (Covid-19).
Är det inte dags att ta tag i frågan på ett praktiskt och verklighetsförankrat sätt genom hembesök?
Fördelarna med hembesök är flera då man kan konstatera vem eller vilka som bor i lägenheten, åldrar, kön, språkförmåga, social standard och boendemiljö allmänt.
Ingen broschyr i världen kan åstadkomma något ens i närheten av ett hembesök!
Det går bra att tala sig varm om folkgrupp och kultur men var finns det fysiskt påtagliga verklighetsförankrade engagemanget? Vem eller vilka umgås du med? Vilka är dina vänner?

Hälsa på och tala med folk vid kaffebordet kan vara hög tid att prova.
Sådant vi förr brukade kalla aktiv socialisering.

Hur kan regeringen undvika att hantera eller tala om de uppenbara brister som föreligger i vår så kallade krisberedskap trots att flera har försökt att få upp frågan på bordet?
Kanske kunde regeringen passa på att förklara varför alla mobbförråden har både tömts på innehåll samt utraderats fysiskt.
Hela den tidigare organisationen tycks ha skrotats och raderats. Och varför detta?
Något folkligt regionalt stöd fanns aldrig för denna hantering!
Utvecklingen av Folkhemmet tycks ha avstannat redan omkring 1970…

Omständigheterna är allvarliga, beklämmande och pinsamma för Sverige som välfärdsstat.
Ännu mera så när vi nu drabbas av ett virus där dödligheten är påfallande stor.
En väpnad konflikt i närområdet törs man knappt tänka på hur vi skulle hantera.

Vi kan bara hoppas att det inte blir några väpnade konflikter i vår närhet för då är vi riktigt illa ute.
 

Kanske ska man tänka på Monte Python & Co i UK och deras tragikomiska ”Look at the bright side of life”. Är detta den enda lindringen för många i karantän idag? Humor & ironi?

Hur är det med de tidigare omtalade testerna? Blev det några tester som betyder något?
Dessa måste dessutom kompletteras med omfattande smittspårning för att kunna påverka något. 

Något vaccin för en bred allmänhet kan vi inte räkna med före sommaren 2021.

Snacket om ”go back to normal” är ju nonsens eftersom de flesta förstår att som vi tidigare har levt inte längre är aktuellt. Alla måste hjälpas åt för att undvika en ännu större katastrof.
Detta får inte fortsätta vara ett partipolitiskt spel!
Folklig acceptans och förankring saknas i flera avseenden.

Vi står inför två oerhörda utmaningar,
ett livsfarligt virus och klimatförändring.
Båda dessa hot måste praktiskt och verklighetsförankrat hanteras av oss alla.
Det måste bli förändringar i livsstil och värderingar, för alla.

Livsstil, matvanor, utlandsresor, nöjesresor, biltrafik, kollektivtrafik, medvetenhet då det gäller val av material i både hemtextil, kläder och förpackningar, för att inte tala om all ”nöjesshopping” som tycks ha blivit en alltmer vanlig sysselsättning… MÅSTE ÄNDRAS.
Vi måste alla ändra våra levnadssätt och dagliga rutiner!

Att återgå till vad som tidigare ansågs vara normala rutiner
måste absolut ifrågasättas.

Viruskampen måste fokuseras på forskning som finns och bedrivs i olika länder.
Politisk bedömning och hänsyn kan i värsta fall orsaka större skada än viruset i sig.
Hur hanterar vi smitta och smittorisker?
Varför fortsätter många med utlandsresor, trots alla varningar?
NB – NOTE:   https://coronavirus.jhu.edu/contact-tracing

How to achieve Contact-Tracing – Hur går det till, smittspårning?
 https://www.cnet.com/health/california-launches-covid-19-contact-tracing-program/

2021-02-16

COVID-19
Information Fördelen numera är att vi har många olika nyhetskällor att lyssna och se på i Tyskland, England (UK), Australien och Sydkorea, förutom ett antal delstater i USA.
 [Newsrooms USA: ABC, CBS, CNN and NBC].  


Information