Privacy Policy

Who we are


https://xn--rn-eka.net


What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

  • Swedish & English Obstacles such as [ som svenska ] e.g.  Å,  Ä  &  ÖEnglishsvenska
e.g., for examplet.ex., till exempel
take deliveryta emot leverans
numbernummer, tal, siffra
(siffra oftast= figure)
engineertekniker, ingenjör, skötare
(OBS! sällan ingenjör)
collect-calltelefonsamtal som man beställer och där mottagaren betalar samtalet
cable, telegramtelegram
termtid, löptid, termin, mandattid
earlytidig, -t
(med hänvisning till tid e.d.)
previouslytidigare
semester15-18 veckor av ett universitets utbildningsår (U.S.)
GMT, Greenwich mean time, Zulu timetidszon, longitud som skär genom Greenwich, England, och som man utgår från vid tidsangivelser runtom i världen
at these pricestill dessa priser
eventill och med, även
sale, for saletill salu
accessoriestillbehör
satisfactorytillfredsställande
temporarytillfällig
occasionaltillfällig, tillfälligt
temp workertillfälligt anställd, vikarie (vik lärare m fl= substitute)
assettillgång
asset, -stillgång, -ar
availabletillgänglig
supplytillhandahålla, leverera
announcetillkännage, meddela, anmäla
landing ordertillstånd att föra gods från t ex fartyg in till ett tullnederlag (utan tull)
permit, permit somebody totillstånd, formellt och skriftligt, samt att ge någon tillstånd att
manufacturetillverka
allowtillåta, medge
permissiontillåtelse, ett muntligt tillstånd/tillåtelse
rider, additional clause
(contracts etc.)
tilläggsklausul
window shoppingtitta i skyltfönster (gå i affärer för att titta endast)
restroom (US), lavatory, gents, ladies, men’s room, toilettoalett
trailer-tractortrailerdragare, ofta 3-axlad 10-hjulig
tractortraktor, trailerdragare (flaklös lastbil att koppla till/för trailersläp e.d.)
haul (pull, move or transport)transportera, flytta, förflytta, forsla (road haulier= åkeri)
carriertransportör, speditör  (även ett hangarfartyg)
drawertrassent, utställare
Printed Mattertrycksak
wooden caseträlåda
sleevetubformig/lång ask/kartong för pappmuggar, glas e.d., även ”ärm” på klädesplagg
customstull, tullverk
clear through the customstullbehandla
inchtum= 2,54 cm (25,4 mm), 12 inches= 1 foot, 3 feet= 1 yard
barreltunna
marker pentuschpenna, märkpenna med filtspets för märkning (för vattensäker märkning)
cases of doubttveksamma fall
washroomtvättrum med flera handfat, samt ofta även dusch etc.
seemtyckas, verka
clearlytydligt
fabrictyg, textil
densitytäthet
strip/empty a containertömma/lasta ur/lossa  en container/lastbehållare
tax-exemptundantagen från skatt, skattebefriad
transit, in transitunder transport
maintenanceunderhåll
subcontractorunderleverantör
easeunderlätta, lättnad
intelligenceunderrättelser, upplysningar, information
fail to noticeundgå att lägga märke till, missa, förbise
approximately, approx.ungefär, cirka
assignmentuppdrag
inventiveuppfinningsrik
state, state your nameuppge, tala om vad du heter (’state’ även delstat, stat)
amount touppgå till
reach an agreementuppgörelse, komma överens, träffa en överenskommelse
informationupplysningar
achieveuppnå
sinerelyuppriktigt, ärligt
estimateuppskatta, kalkylera, en kalkyl, ett kostnadsförslag
appreciateuppskatta, sätta värde på, värdesätta
marshalling areauppställningsområde för containrar, staplingsplats container
terminableuppsägningsbar, går att säga upp
originursprung
off-shoreutanför fastlandskusten, utanför landremsan, även på en ö
trainingutbildning (praktisk, hands-on)
exchangeutbyta, växla
dividendutdelning (på aktier e.d.)
dividend warrantutdelningskupong, en check för utbetalning av avkastning
extractutdrag
extractutdrag, t ex en delkopia av ett dokument etc.
omitutelämna
hearingutfrågning, förhör, hörsel
issueutfärda, ge ut, fråga (hot issue), utgåva (the July issue of this magazine)
performutföra
sale, on saleutförsäljning, rea, realisation
expenseutgift
draftutkast
Out Tray, Out Basketutkorg, fack eller korg för utgående post (färdigbehandlat ärende, post e.d.)
outworkutlagt arbete som utförs utanför företagets lokaler eller verksamhetsområde
spaceutrymme, rymd, mellanrum (mellanslag)
appointutse, tillsätta
exhibitionutställning
exhibition areautställningsområde (t ex en monter = e g  a booth)
statementuttalande, påstående
exhausteduttömd, utmattad
rolling stockvagnpark att användas på järnväg
currencyvaluta ($, £, DM, Dkr, Nkr, SEK)
pound, £valuta, (Br/UK) värd ca 11.50 SEK, har närmat sig USD (2001)
usual, commonvanlig
hold, please hold, hold the linevar god dröj, vänta i telefonen
wherevervar helst, var som helst, var…än
owevara skyldig (pengar)
weekdayvardag
each, ea.varje, vardera, per styck
neither …norvarken…eller
goodsvaror, gods, artiklar
vending machinevaruautomat, läskedrycksautomat etc.
trademarkvarumärke
brand namevarunamn
line of goodsvaruslag, typ av artikel
CEO, chief executive officerVD i större företag eller koncern
MD, managing director, president (US)VD, verkställande direktör (Se även CEO)
toolverktyg
attachvidhäfta, bifoga, fästa vid
attachedvidhäftad, fäst vid
foldvika (men även att ge sig, ge upp, ”kasta in handduken” etc.)
weightvikt
pound, lb., lbs.viktenhet, pund = 0,453 kg (2 lbs.= ca 0,9 kg)
letter of intentviljeförklaringsbrev
willingvillig, medgörlig
termsvillkor
ICC; Incoterms (1990)villkor enligt Internationella Handelskammaren
conditionsvillkor, förhållanden
winchvinsch, spel för att släpa eller spela hem med vajer e.d.
profit-sharingvinstdelning
wreckvrak
scalesvåg
weighing machinevåg, vägningsinstrument
recklessvårdslös, oansvarig
weighväga  (våg i allmänhet= scales)
guide, leadvägleda, leda vägen
lead, guidevägleda, leda vägen
refusevägra   (refusal= vägran)
refusevägra, motsätta sig
turnpike, tollgatevägtull, betalning måste erläggas för att få utnyttja en viss vägsträcka (US)
pass me the salt pleasevänligen skicka mig saltet
hostvärd
hostessvärdinna
acceptance (against 3 mo’s acceptance)växel (per 3 månaders växel)
Bill of Exchange, demand billväxel, siktväxel
draweeväxelbetalare, trassat
bills receivableväxelfordringar
bills payableväxelskulder
gear lever (Br), gear shift (US)växelspak
vocationyrke, sysselsättning, kall
vocational schoolyrkesskola
trade schoolyrkesskola, fackskola
audienceåhörare, publik
haulier  (trucker)åkeri, åkare (trucker also= chaufför) -Se Bilordlistan!  ../Bil/Bilordlistan.htm
rideåktur, ridtur, rida, åka, framföra
steamånga
accomplishåstadkomma
undertake delivery, undertake to suppplyåta sig att leverera
commitmentåtagande, engagemang
refundableåterbetalbar
refundable depositåterbetalningsbar depositionsavgift (”handpenning” e.d. som återbetalas)
reinsuranceåterförsäkring
revokeåterkalla
revocableåterkallningsbar, går att återkalla (se vidare ’irrevocable’)
returnåterkomma, återlämna, återkomst, återgå, även avkastning (ek)
returnedåterlämnad, -e, returnerad, -e
recycle, to be used againåtervinna för återanvändning
title (You  can’t sell or move things without the title!)ägarrättsbevis, registreringsbevis
propertyägodel, egenskap (t ex i ett dokument)
purposeändamål, syfte
errand, errand boyärende, errand boy= springpojke
inheritärva
increaseöka, ökning
mutualömsesidig
desireönska, önskan
flatcar, platform caröppen, plan, godsvagn på järnväg (planflaksvagn), utan sidor och tak
platform car, flatcaröppen, plan, godsvagn på järnväg (planflaksvagn), utan sidor och tak
bucket out (bucket up)ösa med hink, ”hinka ut”, bära i hink  (bucket up även spänna fast sig)
ladeösa på, lasta på, lasta in
agreementöverenskommelse, avtal
excessöverflöd, det som är över, för mycket av något
transferöverföra, överföring
conveyanceöverlåtelsehandling, för överföring av egendom från säljare till köpare
consignöverlämna eller leverera (formellt), överlåta till annans ansvar, sända
B & B, Bed and breakfastövernattning med frukost inkluderad i priset
hand something overöverräcka, räcka över, räcka fram, överlämna
surplusöverskott
exceedöverskrida, passera
headingöverskrift, rubrik
overhaulöversyn, noggrann genomgång, besiktning och ev reparation
redundancyövertalighet,  uppstår när en person blir utan arbete pga  att  arbetsuppgiften upphör, försvinner alt. Nedl
overdrawövertrassera ett konto, ta ut mer pengar än vad som finns tillgängligt
overdrawn accountövertrasserat konto
convinceövertyga
Englishsvenska
foot= 12 inches0,3048 m  [inch= 2,54 cm (25,4 mm), 3 feet= 1 yard]
acre= 4840 square yards0,405 hektar (”ett knappt tunnland”)
pint0,473 L (US)/ 0,568 L (Br)  Se vidare ’pint’
square yard= 9 square feet0,836 kvadratmeter
quart= 2 pints0,94 L (US) / 1,14 L (Br)
measurement ton, 40 cubic feet1,1323 kubikm  (1.1323 cubic meter)
mile (nautical mile)1,852 km (= Engl 1.852 km)
mile (land mile, English)1.6 kilometer  (Sw. 1,609 km = Engl 1.609 km), 1760 yards, 1609 meters/metres
ounce (oz.), 16 ounces= 1 pound28,35 gram och 16 ounces= 1 pound (453,6 gram)
quarter= 8 bushels= 64 gallons291 L (Br)
gallon=4 quarts= 8 pints4,55 L (Br), 3,79 L (US)
stone= 14 pounds= 224 ounces6,35 kg
square foot9,3 kvadratdecimeter
yard= 3 feet91.4 cm,  36 inches
Contact forms

Politik – Religion & Vår Värld – Skolarbete

We Gladly Welcome Comments!

ÖRN NET -Up & Running


Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select ”Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

GOOGLE Analytics & www.swengelsk.se


www.swengelsk.seWho we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements