Svensk skola 2010

Avklarade och godkända ämnesbetyg
är den absolut ENDA förutsättningen
för att flyttas upp till högre årskurs.
Eget intresse, ambition och hemarbete
med både läsning och skrivning banar väg
för en lysande framtid.
Eget arbete är alltid A & O!
Att ”sitta av tiden” sker inte i skola,
utan kan bli resultatet utan skola.
Gör jobbet. Lyssna, lär, öva & arbeta!
Så klarar du vägen till nästa årskurs,
högre årskurs,
och bättre
liv.